Kryzys ekologiczny to fakt, a nie postrach

Kryzys ekologiczny nie jest już tylko budzącym postrach hasłem, a faktem, który dzieje się już teraz.
Różne gatunki flory i fauny są na skraju wyginięcia, powietrze, którym oddychamy, woda, którą pijemy, jedzenie, które jemy – wszystko jest w jakimś stopniu zanieczyszczone. Niepokojące statystyki zapadalności na ciężkie choroby coraz młodszych ludzi, wyczerpujące się zasoby naturalne i raz po raz nawiedzające ziemię klęski żywiołowe – to cena, jaką musimy płacić za dynamiczny rozwój cywilizacji.

Główną przyczyną tego kryzysu jest ignorancja i lekceważenie praw natury, wyzyskujące podejście do środowiska i jego zasobów. Nadal niepokoi również deficyt wiedzy ekologicznej, która powinna być podstawą edukacyjną dzieci od najmłodszych lat, bo to przecież one będą decydować o losach świata w przyszłości.

Edukacja to pierwszy krok

Ekologiczne działania powinny być naturalnym stylem życia dla każdego z nas, a nie tylko modą czy jednorazowym działaniem. Jak wyrobić więc nawyk szacunku do przyrody i bycia bardziej ekologicznym? Uświadomienie i zrozumienie zależności człowieka i środowiska, poznanie zagrożeń i problemów dotyczących ekologii to pierwsze kroki do zmiany na lepsze. Tylko dzięki mądrze zaplanowanym, ciągłym działaniom edukacyjnym jesteśmy w stanie zacząć naprawianie świata.

Działania edukacyjne powinny opierać się o systematyczny, ciągły program kształcenia, bo to dzięki temu kolejne pokolenia będą bardziej wrażliwe i zmotywowane w kwestii dbania o środowisko. Szczególnie ważna jest edukacja ekologiczna od najmłodszych lat, bo przecież ,,czym skorupka za młodu, tym na starość trąci”. Ekologiczna świadomość rozwijana od dziecka sprawi, że przyszłe pokolenie nie będzie bezmyślne i przesadnie konsumpcyjne wobec przyrody. Ponadto, dużo łatwiej jest pracować z dziećmi, ponieważ są bardzo chłonne wiedzy i naturalnie wrażliwe na przyrodę oraz zwierzęta. Edukacja ekologiczna dzieci ma też wpływ na rodziców – dobre eko-praktyki chętnie wdrażają we własnych domach, zmieniając nawyki dorosłych.

Dzisiejsze dzieci to też przyszli liderzy, do których należeć będzie głos w kwestiach polityki ochrony przyrody. Przyszli przywódcy powinny być odpowiednio przygotowani na wyzwania, które przed nimi stoją.  Edukacja ekologiczna ma także inne pozytywne skutki dla młodych ludzi. W 2017 r. Uniwersytet Stanford zbadał, w jaki sposób edukacja ekologiczna wpływa na uczniów szkół podstawowych i średnich. Po przeanalizowaniu ponad stu badań naukowych opublikowanych na ten temat w latach 1994–2013 przez inne instytucje, naukowcy doszli do wniosku, że 83% uczniów poprawiło swoje zachowania ekologiczne, a 98% uzyskiwało lepsze wyniki w innych przedmiotach, takich jak matematyka i przedmioty ścisłe.

Interaktywna i praktyczna nauka

Ważne jest, aby nauka o ekologii nie była tylko przekazywaniem encyklopedycznej wiedzy, a praktyczną nauką nowych proekologicznych umiejętności.  Edukacja ekologiczna powinna być przede wszystkim przeprowadzana w ciekawy, interaktywny sposób, który pobudza wyobraźnię, uwalnia kreatywność i angażuje wszystkie zmysły.

Poznaj różne metody prowadzenia ciekawych zajęć pro-ekologicznych:

  • warsztaty ekologiczne np. tworzenie sztuki z recyklingu, tworzenie eko-kosmetyków i środków czystości,
  • interaktywne wystawy i quizy dotyczące ekologii,
  • angażujące konkursy i gry,
  • wycieczki i spacery do ogrodów zoologicznych, botanicznych, nad rzeki, do muzeów przyrodniczych, na wystawy ekologiczne itp.,
  • aktywne zajęcia na świeżym powietrzu; sadzenie i pielęgnacja roślin,
  • opieka nad zwierzętami np. dokarmianie ptaków,
  • oszczędzanie zasobów naturalnych, wody, papieru poprzez np. zbieranie makulatury, wspólne segregowanie odpadów,
  • organizowanie wystaw tematycznych i zapraszanie na nie rodziców i lokalną społeczność,
  • organizowanie i uczestnictwo w projektach lokalnych np. sprzątanie lasu, wymiana ubrań, kiermasze rzeczy używanych,
  • wspólne oglądanie filmów o tematyce ekologicznej i pogadanki z dziećmi na ich podstawie,

Opierając się o najnowszą wiedzę i nasze doświadczenie w zakresie edukacji ekologicznej, stworzyliśmy ogólnopolską akcję ,,Mniej śmieci=więcej życia”, której celem jest promowanie właściwej segregacji odpadów i recyklingu. Poprzez zaangażowanie i zabawę chcemy przekazać uczniom szkół podstawowych  cenną wiedzę z zakresu ekologii i świadomej konsumpcji. W pełni interaktywna wystawa skierowana jest do uczniów, ale też rodzin z dziećmi. Takie praktyczne podejście rodzi w dzieciach entuzjazm i angażuje do bardziej eksploracyjnego uczenia się.

Nasza wystawa składa się z kilkunastu urządzeń edukacyjnych, dzięki którym uczestnicy uruchomią wszystkie zmysły: dotyku, słuchu i wzroku. To m.in. wielka makieta lodówki, w której uczniowie mają za zadanie prawidłowe ułożenie produktów tak, by zachowały jak najdłuższą świeżość (bo każdy Polak rocznie wyrzuca aż 350 kg żywności!). To także podświetlana kula ziemska, która ukazuje Pacyficzne Wyspy Śmieci, które są pięciokrotnie większe od powierzchni Polski. Uczniowie stworzą także recyklingowe kolekcje ubrań w naszej Pracowni Eko-Mody, poznają cykl życia puszki i kartonu od zakupu aż do ponownego przetworzenia, na wielkiej koparce posegregują śmieci na wysypisku oraz zdobędą praktyczną wiedzę na temat recyklingu, segregacji i szeroko pojętej ekologii w codziennym życiu.

Wierzymy, że dzięki udziałowi w wystawie młodzi ludzie zaczną zastanawiać się nad swoimi codziennymi wyborami, takimi jak segregacja śmieci, wyrzucanie jedzenia czy nadmierna konsumpcja (np. chęć ciągłego kupowania nowych zabawek czy słodyczy w plastikowych opakowaniach). Właśnie poprzez takie drobne wybory nasz świat ma szansę stać się lepszym miejscem do życia.