Człowiek XXI wieku tonie w olbrzymiej ilości wyprodukowanych, zużytych, uzbieranych przedmiotów, a góry śmieci rosną. Jednak coraz częściej surowce wtórne są materiałem do tworzenia nowych przedmiotów. Coraz częściej także stanowią inspirację dla artystów.

Upcykling to coś więcej niż zwykłe przetwarzanie odpadów. Efektem jest powstanie przedmiotu cenniejszego niż użyte surowce, np. dzieła sztuki. Tej sztuki nie da się nie zauważyć. Stare części do samochodu, zużyte opony, fragmenty sprzętów AGD, uszkodzonych zderzaków, metalowych śmietników i innych odpadków, portugalski artysta uliczny Arturo Bordalo wykorzystuje do tworzenia niezwykle barwnych wizerunków zwierząt. Artysta chce zwrócić uwagę na problem produkcji odpadów i materiałów, które nie są przeznaczone do ponownego użytku, a także na wzrost zaśmiecenia kuli ziemskiej i jego wpływ na nasza planetę.

Artur Bordalo znany jako Bordalo II (Segundo) urodził się w 1987 roku w Lizbonie. Jest silnie związany z ideą ekologii i recyklingu. Tworzy, przetwarza, gromadzi i rozwija pomysły, które wykorzystują użycie materiałów, których cykl życia dobiega końca, starając się tym samym zwiększać świadomość społeczną i nie naruszając równowagi ekologicznej. Artystyczne wykorzystywanie śmieci jest też dla artysty swoistą krytyką świata, w którym przyszło nam żyć, świata, w którym rzeczy niegdyś cenne i ważne, szybko zmieniają się w śmieci. Bordalo II nigdy nie kupuje materiałów do swych projektów, lecz zdobywa je przeszukując złomowiska czy wysypiska śmieci. Międzynarodowy projekt „Big Trash Animals” to kolekcja instalacji umieszczonych między innymi na ścianach Lizbony, Barcelony, Drezna, Hamburga czy Talina, prezentująca wielkie wizerunki zwierząt stworzone z odpadów, która ma zwrócić uwagę odbiorców na problem odpadów oraz zanieczyszczenia środowiska.

Jak Wam się podoba jego pomysł na „walkę” z zanieczyszczeniem środowiska?