Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„Trash Art—Daj drugie życie odpadom”

w ramach kampanii edukacyjnej „Mniej śmieci = więcej życia”

 

CELE KONKURSU §1

Celami konkursu „Trash Art.-Daj drugie życie odpadom” są:

 • zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką recyklingu, upcyklingu, trash art-u;
 • rozwój kreatywności, pomysłowości i wrażliwości estetycznej;
 • wspieranie integracji i pracy w grupie;
 • zachęcenie dzieci do podejmowania nowych wyzwań i aktywności;
 • propagowanie dobrych praktyk powtórnego wykorzystywania odpadów;

 

ORGANIZATOR KONKURSU § 2

 • Fundacja Edukacji i Rozwoju „MIKSTURA”, 43-305 Bielsko-Biała, ul. Polna 186.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU § 3

 • Konkurs trwa od ogłoszenia konkursu (za dzień ogłoszenia konkursu uznaje się dzień zamieszczenia informacji o konkursie na stronie internetowej mniejsmieci.org ) do dnia 15.04.2020r.

ZASADY KONKURSU § 4

 • Pierwsza edycja konkursu będzie przeprowadzona dla uczniów ze szkół podstawowych w województwie śląskim i małopolskim.
 • Konkurs zostanie podzielony na dwie kategorie: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.
 • Wychowawca zgłasza chętną do udziału w konkursie klasę. Każda klasa może zgłosić tylko jeden projekt.
 • Aby zgłosić swój projekt, należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1), do pobrania ze strony www.mniejsmieci.org (zakładka: Konkurs). 
 • Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przedmiotu użytkowego/instalacji/rzeźby/obrazu, wykorzystując śmieci oraz rzeczy już nieprzydatne. Przykładowo może to być nietypowa lampa, zestaw starych krzeseł w nowej odsłonie, wielka rzeźba z popsutych zabawek czy inspirujący obraz wykorzystujący foliowe torebki. Liczy się pomysłowość i praca drużyny. 
 • Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przesłania Organizatorowi drogą mailową na adres: kontakt@mniejsmieci.pl krótkiego filmu prezentującego wykonany projekt.
 • Przesłany materiał filmowy powinien zawierać:
 1. krótką prezentację drużyny – kim jesteście, jaką szkołę reprezentujecie
 2. źródło inspiracji do stworzenia projektu – czym się kierowaliście, wybierając daną formę projektu (np. stworzenia lampy z recyklingu)
 3. informację o wykorzystanych materiałach oraz sposobie ich zbierania – jak wyglądał proces gromadzenia materiału do wykonania projektu.
 4. prezentację wykonanego przedmiotu.

 

KRYTERIA OCENY § 5

 • Jury konkursu wybierze po jednej najlepszej pracy w każdej z kategorii. Informacja o zwycięskich pracach zostanie zamieszczona na stronie mniejsmieci.org
 • Przy ocenie prac konkursowych Jury uwzględni:
 • oryginalność przedstawienia tematu konkursu (interpretacja tematu),
 • proces i sposób zbierania potrzebnych do wykonania projektu materiałów,
 • kreatywność drużyny w sposobie wykorzystania materiału
 • efekt końcowy pracy drużyny,
 • obecność wszystkich elementów filmu zapisanych w § 4.

 

NAGRODY § 6

 • Finalnie jury wyłoni dwie zwycięskie klasy (jedną z kategorii klas IV-VI oraz klas VII-VIII) oraz przyzna dwa wyróżnienia (po jednym z każdej kategorii).
 • Nagrodą główną w konkursie będzie wyjazd całej zwycięskiej klasy do centrum popularno-naukowego „Wielki Świat Techniki” w Ostravie. Organizator pokrywa koszty biletów wstępu do centrum nauki oraz koszty transportu (wynajem autokaru). Termin wycieczek zwycięskich klas zostanie ustalony indywidualnie z wychowawcą klasy.
 • Wyróżnione klasy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 7

 • Wychowawcy klas, wysyłając zgłoszenie, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z Ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie przesłanych filmów zarówno na stronie internetowej Konkursu, jak i na profilu kampanii „Mniej śmieci = więcej życia” na portalu społecznościowym Facebook.
 • Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na wszystkie zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

 

Dane kontaktowe:

Koordynator projektu: Paulina Borkowska

e-mail: kontakt@mniejsmieci.org

tel.: 698 728 005

 

POROZMAWIAJ Z NAMI

Napisz do nas lub zadzwoń! Nasi specjaliści z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania, tak szybko, jak to tylko możliwe.

Telefon

Adres

ul. Straconki 82
43-300 Bielsko-Biała